Welkom op de website van MGZ

De stichting MGZ (hetgeen betekent:’ Maatschappelijke gezondheidszorg Bemmel’) is een stichting die zich ten doel stelt om de maatschappelijke gezondheidszorg in de dorpen Bemmel, Haalderen en Ressen te bevorderen en zo nodig met financiële subsidies te ondersteunen.

Werkzaamheden van MGZ

De Raad van Bestuur behandelt de aanvragen van allerlei organisaties uit de samenleving. Leden van de Raad van Toezicht kunnen daarbij een bemiddelende rol vervullen.
• Het op de juiste wijze beheren van haar vermogen om tot in lengte van jaren de doelstelling te kunnen blijven verwezenlijken (zie vermogensbeheer).
• De Raad van Toezicht is belast met het houden van toezicht op het functioneren van de stichting in het algemeen, alsmede het functioneren van de Raad van Bestuur in het bijzonder.
Het is in de jaren die achter ons liggen niet gemakkelijk gebleken ons werk onder de aandacht te brengen van een breed publiek. We hadden mogelijkheden om aan meer verzoeken te voldoen.
Om meer bekendheid te geven aan ons werk hebben we in 2010 een jaarlijks uit te reiken MGZ-prijs in het leven geroepen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het onderwerp ‘MGZ prijs’.
Activiteiten in 2017

In 2019 werden de volgende activiteiten en besluiten genomen:
…. nog te vullen


Financiële verantwoording 2019
…. nog te vullen

Stichting Maatschappelijke Gezondheidszorg Bemmel

Postadres: Teselaar 4, 6681 BG te Bemmel
Contact via mailadres: info@mgzbemmel.nl

Stichting MGZ heeft de ANBI status
Het RSIN of fiscaalnummer is: 81.10.25.731
Zij is ingeschreven in het handelsregister (KVK) onder nummer 09126182 bij kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem.