Welkom op de website van MGZ

De stichting MGZ (hetgeen betekent:’ Maatschappelijke gezondheidszorg Bemmel’) is een stichting die zich ten doel stelt om de maatschappelijke gezondheidszorg in de dorpen Bemmel, Haalderen en Ressen te bevorderen en zo nodig met financiële subsidies te ondersteunen.

MGZ prijs

Nominatie MGZ prijs
De stichting Maatschappelijke GezondheidsZorg (hierna MGZ) is een stichting die zich ten doel stelt om de maatschappelijke gezondheidszorg in de dorpen Bemmel, Haalderen en Ressen te bevorderen en hier zo nodig met financiële subsidies te ondersteunen. Ieder jaar doen verschillende groeperingen een beroep op de stichting MGZ. Gelukkig weet men de MGZ steeds beter te vinden.

De MGZ-prijs
De stichting MGZ hecht erg aan de maatschappelijke gezondheidszorg en wil dit extra ondersteunen en onder de aandacht brengen. Daarom wordt regelmatig een prijs uitgeloofd als de stichting hier aanleiding toe ziet. Vanaf 2010 tot 2017 is de MGZ-prijs ter grootte van € 2.500,- uitgereikt aan een groepering die hiervoor het afgelopen jaar het meeste in aanmerking komt. Het geldbedrag komt steeds terecht bij de winnende instelling c.q. de instelling waar hij/zij bij betrokken is. Als aan een persoon de prijs wordt toegekend gaat het om € 500,- en ontvangt deze tijdens de uitreiking ook een passend kunstwerkje. Tot 2017 was dit een jaarlijks terugkerende uitreiking. Vanaf 2017 heeft men de vaste jaarlijkse frequentie verlaten en jaarlijks wordt er bezien of er reden is om de prijs uit reiken.
De motivatie voor het verlenen van de prijs kan verschillend zijn. Dat kan zijn doordat men extra actief was, ergens een belangrijke of vernieuwende aanzet toe gaf of omdat men gewoonweg jarenlang een taak in alle bescheidenheid vervult op dat gebied.

Winnaars van de MGZ prijs vanaf 2010
2010: Steef Spaan met EHBO Bemmel/Haalderen/Ressen
2011: Tafeltje dekje Bemmel/Haalderen/Ressen
2012: Matthias Meijer met G Hockey
2013: Stichting VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Betuwe)
2014: KIVAC Haalderen (Kinder Vacantie)
2015: De BOL, Bemmelse Organisatie Ladies
2016: Stichting Lingewaard Natuurlijk
2017: In 2017 werd geen MGZ prijs uitgereikt
2018: In 2018 werd geen MGZ prijs uitgereikt

MGZ-winnaar 2019
De MGZ-prijs gaat naar Vereniging Dorpsbelangen Ressen
Op zaterdag 25 mei werd de MGZ-prijs u

itgereikt aan Vereniging Dorpsbelangen Ressen. Sinds haar oprichting zet de Vereniging zich in voor deze dorpskern. De vereniging wil het dorpsgezicht behouden en komt op voor de bescherming van cultuurhistorische, monumentale en archeologische waarden en voor de Ressense leefbaarheid in het bijzonder.

De stichting MGZ hecht erg aan de maatschappelijke gezondheidszorg en wil dit extra ondersteunen en onder de aandacht brengen. Daarom wordt regelmatig een prijs uitgeloofd als de stichting hier aanleiding toe ziet. Vanaf 2010 is de MGZ-prijs ter grootte van € 2.500,- regelmatig uitgereikt aan een groepering die hiervoor het meeste in aanmerking komt. 
Edwin Schouten kreeg van voorzitter Anton Bouwmeister de zilveren MGZ-speld. Hij nam vele jaren geleden het initiatief om onderzoek te doen naar de waarde van het Ressense kasteelterrein en het terrein weer zichtbaar te maken. Edwin Schouten bracht de juiste mensen bij elkaar om de klus te klaren: de werkgroep Kasteelterrein.

Foto: Theo Willemsen

Stichting Maatschappelijke Gezondheidszorg Bemmel

Postadres: Teselaar 4, 6681 BG te Bemmel
Contact via mailadres: info@mgzbemmel.nl

Stichting MGZ heeft de ANBI status
Het RSIN of fiscaalnummer is: 81.10.25.731
Zij is ingeschreven in het handelsregister (KVK) onder nummer 09126182 bij kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem.