Welkom op de website van MGZ

De stichting MGZ (hetgeen betekent:’ Maatschappelijke gezondheidszorg Bemmel’) is een stichting die zich ten doel stelt om de maatschappelijke gezondheidszorg in de dorpen Bemmel, Haalderen en Ressen te bevorderen en zo nodig met financiële subsidies te ondersteunen.

Ontstaansgeschiedenis

In 2006 verscheen het boek ‘Met hart en ziel’van de auteurs Michiel Bongers en René Bremer. In dit boek wordt beschreven de geschiedenis van stichting Wit-Gele kruis en de stichting Volksgezondheid. Ook beschrijft het boek hoe deze fuseerden en het kwam tot de stichting MGZ (Maatschappelijke gezondheidszorg Bemmel).

Enkele delen uit het voorwoord:
Laat in Bemmel, Haalderen of Ressen de naam ‘Wit-Gele kruis’vallen en iedere inwoner van boven de 35 jaar toont een zweem van herkenning.
Wie nog nooit in het wijkgebouw is ingeënt, heeft er allicht eens een paar krukken gehaald bij de uitleenbalie. Als de wijkverpleging geen bel doet rinkelen, dan toch wel het consultatiebureau voor de zuigelingen en kleuters. En misschien heeft een familielid ooit wel eens gebruik gemaakt van het personenalarmeringssysteem.

In de afgelopen ruime halve eeuw was het Wit-Gele Kruis een begrip in Bemmel, Haalderen en Ressen door de brede dienstverlening op het gebied van zorg. Maar vooral ook door de toegewijde mensen die hulp verleenden, of het Wit-Gele Kruis anderszins vertegenwoordigden.
Dat het Wit-Gele Kruis altijd nauw verbonden is geweest met de Stichting tot Bevordering van de Volksgezondheid is veel minder bekend. In een boek over de geschiedenis van het kruiswerk in de voormalige gemeente Bemmel mag de rol van deze stichting echter niet onbelicht blijven.
Dat zit zo. In 1946 schonk de gemeente Lisse (Noord Holland) een bedrag van 3.500 gulden aan het zwaar getroffen Bemmel ‘Ter bevordering van het herstel van de volksgezondheid’. Maar om het geld te besteden aan de katholieke vereniging Wit-Gele Kruis, dat vond het protestantse Lisse al te gortig.

Als oplossing werd toen in Bemmel de Stichting Volksgezondheid opgericht. In het bestuur waren alle zuilen vertegenwoordigd: de neutrale burgemeester, de protestantse dominee en de katholieke pastoor. De Stichting Volksgezondheid had een algemene doelstelling, maar richtte zich feitelijk maar op een ding: huisvesting van het Wit-Gele kruis. Eerst werd opdracht gegeven voor een wijkgebouw aan de Dorpsstraat (waar zich nu de Rabobank bevindt) later verscheen er een multifunctioneel gebouw aan de Markt.

Aan het begin van 2002 sloegen het Wit-Gele kruis en de stichting Volksgezondheid de handen ineen en fuseerden tot de Stichting Maatschappelijke Gezondheidszorg (MGZ)). Deze stichting had geen taken meer op het gebied van zorgverlening. De taken zijn immers overgenomen door de grootschalige organisatie Stichting Thuiszorg Midden Gelderland en andere vergelijkbare organisaties.
De stichting MGZ beheert nog slechts het vermogen van het Wit-Gele kruis en Volksgezondheid ten gunste van projecten die door de overheid of zorgverzekering niet worden gefinancierd.

Kort samengevat
De stichting MGZ is een stichting die zich ten doel stelt om de maatschappelijke gezondheidszorg in de dorpen Bemmel, Haalderen en Ressen te bevorderen en zonodig met financiële subsidies te ondersteunen.

Vijftig jaar lang hebben inwoners van deze drie dorpen contributies betaald aan het “Wit-Gele Kruis”. Het werk van het Wit-Gele Kruis werd overgenomen door de stichting Thuiszorg Midden Gelderland en soortgelijke organisaties. In veel gemeenten is toen het opgebouwde vermogen overgedragen aan de koepelorganisaties voor de Thuiszorg. Dat gold echter niet voor de dorpen Bemmel, Haalderen en Ressen. Het toenmalige bestuur heeft in samenspraak met de gemeente een nieuwe stichting opgericht, waarbij ook de stichting tot bevordering van de Volksgezondheid werd betrokken. Het vermogen van de Stichting zat echter in ‘stenen’: het onlangs gesloopte MGZ-gebouw aan de Bemmelse Markt. De stichting vond dat zij niet voor woningverhuurder moest spelen, maar zich tot haar echte taak moest beperken. Nadat in 2006 het MGZ-gebouw werd verkocht kwam het vermogen vrij. De stichting MGZ heeft het geld op een verstandige manier in fondsen ondergebracht. Jaarlijks komt geld beschikbaar dat kan worden teruggegeven aan de inwoners van de drie dorpen. Ieder jaar doen verschillende groeperingen een beroep op de stichting MGZ. Maar dat mogen er best meer worden in de toekomst!

Stichting Maatschappelijke Gezondheidszorg Bemmel

Postadres: Teselaar 4, 6681 BG te Bemmel
Contact via mailadres: info@mgzbemmel.nl

Stichting MGZ heeft de ANBI status
Het RSIN of fiscaalnummer is: 81.10.25.731
Zij is ingeschreven in het handelsregister (KVK) onder nummer 09126182 bij kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem.