Welkom op de website van MGZ

De stichting MGZ (hetgeen betekent:’ Maatschappelijke gezondheidszorg Bemmel’) is een stichting die zich ten doel stelt om de maatschappelijke gezondheidszorg in de dorpen Bemmel, Haalderen en Ressen te bevorderen en zo nodig met financiële subsidies te ondersteunen.

Besteding opbrengsten

Onze stichting tracht haar doel te bereiken door:
a. Wij verstrekken financiële ondersteuning aan instellingen of natuurlijke rechtspersonen.
b. Wij bevorderen en ondersteunen financïeel vrijwilligerswerk binnen de doelstellingen.

c. Wij stellen financiën beschikbaar voor het uitreiken van de jaarlijkste MGZ prijs.
Wij houden een fonds in stand voor de uitvoering van de hiervoor genoemde doelen.

Stichting Maatschappelijke Gezondheidszorg Bemmel

Postadres: Lange Morgenstraat 3, 6685 AP Bemmel
Contact Secretaris: Joop Wismans 0481-462933
Mailadres: info@mgzbemmel.nl

Stichting MGZ heeft de ANBI status
Het RSIN of fiscaalnummer is: 81.10.25.731
Zij is ingeschreven in het handelsregister (KVK) onder nummer 09126182 bij kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem.