Welkom op de website van MGZ

De stichting MGZ (hetgeen betekent:’ Maatschappelijke gezondheidszorg Bemmel’) is een stichting die zich ten doel stelt om de maatschappelijke gezondheidszorg in de dorpen Bemmel, Haalderen en Ressen te bevorderen en zo nodig met financiële subsidies te ondersteunen.

MGZ-winnaar 2024

De MGZ-prijs 2024 gaat naar de Zwerfafvalbrigades Bemmel en Haalderen.

Op zaterdag 29 juni werd in de Theaterkerk in Bemmel de MGZ-prijs uitgereikt aan ZWAB, de Zwerfafvalbrigade in Bemmel en Haalderen. Deze groepen trekken op gezette tijden in de beide kernen er op uit om allerlei zwerfafval in te zamelen. De brigades zorgen op die manier voor een prettige woonomgeving en helpen het milieu een handje. Het is onvoorstelbaar en onbegrijpelijk dat er mensen zijn die hun eigen afval, hoe klein of groot ook, zo maar dumpen in de eigen woonomgeving. Het ideaal zou zijn, dat het werk van de brigades niet nodig was en iedereen gewoon zijn eigen troep opruimde, maar de realiteit is helaas anders. Daarom krijgen deze vrijwilligers voor hun belangeloze en tomeloze inzet de MGZ-prijs. Die prijs bestaat uit een cheque ter waarde van € 2.500. De drie coördinatoren van ZWAB (Marjo Hendriks, Jos en Marga Reintjens) kregen bovendien voor hun werk de MGZ-speld toegekend.  Alle vrijwilligers werden daarna in de Theaterkerk getrakteerd op een heerlijke lunch.

In memoriam

20 jaar MGZ - Open Huis

20 jaar MGZ - Open Huis - Aftermovie

Welkom op de website van Stichting MGZ Bemmel

De stichting MGZ (hetgeen betekent:’ Maatschappelijke gezondheidszorg Bemmel’) is een stichting die zich ten doel stelt om de maatschappelijke gezondheidszorg in de dorpen Bemmel, Haalderen en Ressen te bevorderen en zo nodig met financiële subsidies te ondersteunen.

Om aan haar doelstellingen te voldoen heeft onze stichting een Raad van Bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris en een penningmeester, die de dagelijkse zaken behartigt. Daarnaast heeft onze stichting een Raad van Toezicht, die bestaat uit 9 personen die gezamenlijk een goed overzicht hebben van wat er speelt in onze samenleving op het gebied van gezondheidszorg, ouderen, jongeren, mantelzorg en vrijwilligerswerk. Ook is getracht in de Raden alle gezindten te laten vertegenwoordigen en spreiding over het werkgebied.

Stichting MGZ heeft de ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling)

Het RSIN of fiscaalnummer is 81.10.25.731

Zij is ingeschreven in het handelsregister (KVK) onder nummer 09126182 bij kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem

Stichting Maatschappelijke Gezondheidszorg Bemmel

Postadres: Teselaar 4, 6681 BG te Bemmel
Contact via mailadres: info@mgzbemmel.nl

Stichting MGZ heeft de ANBI status
Het RSIN of fiscaalnummer is: 81.10.25.731
Zij is ingeschreven in het handelsregister (KVK) onder nummer 09126182 bij kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem.