Welkom op de website van MGZ

De stichting MGZ (hetgeen betekent:’ Maatschappelijke gezondheidszorg Bemmel’) is een stichting die zich ten doel stelt om de maatschappelijke gezondheidszorg in de dorpen Bemmel, Haalderen en Ressen te bevorderen en zo nodig met financiële subsidies te ondersteunen.

Vermogensbeheer

Doelstelling van het beleggen gedurende de periode van vruchtgebruik is het behalen van (totaal)rendement bij een verantwoorde risicograad ten einde:

• het vermogen van onze stichting, rekening houdend met de ontwikkeling van de inflatie in de tijd, in stand te houden. De gehanteerde methode is op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenindex (CPI) alle huishoudens (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS). In de rekenformule worden het indexcijfer van de maand september van het lopende jaar en het indexcijfer van de maand september van het vorige jaar gebruikt;

• naast bovengenoemde doelstellingen het vermogen te vermeerderen, welke beschikbaar is om de doelstellingen van de stichting te kunnen realiseren. Eventueel in een jaar niet aangewende overschotten blijven beschikbaar voor de volgende jaren.

Stichting Maatschappelijke Gezondheidszorg Bemmel

Postadres: Teselaar 4, 6681 BG te Bemmel
Contact via mailadres: info@mgzbemmel.nl

Stichting MGZ heeft de ANBI status
Het RSIN of fiscaalnummer is: 81.10.25.731
Zij is ingeschreven in het handelsregister (KVK) onder nummer 09126182 bij kamer van Koophandel Centraal Gelderland te Arnhem.